Xiaomi telefonlar için [Efs reset]. Efstool pro hemen sahip olun!

Imei Son Hanesi Hesaplama

IMEI'nin son numarası bir kontrol basamağıdır. Kontrol Basamağı Luhn formülüne göre hesaplanır.

-